ศน.ณัฐฐินันท์ โอกระโทก

การสอบโอเน็ต O-NET คืออะไร ?
ทั้งนี้คะแนนสอบ O-NET ยังสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ด้วยนะ โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ต้องนำคะแนน O-NET มาใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย (นอกจากนี้ยังมีผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ที่นำมาใช้ประกอบกันอีกด้วย) สำหรับวิชาที่ใช้ในการสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 มีดังนี้

วิชาสอบของนักเรียน ป.6
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังฤษ
วิชาสอบของนักเรียน ม.3
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิชาสอบของนักเรียน ม.6
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(Ordinary National Educational Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3