ศึกษานิเทศก์ สพป นม 3

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learningบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม

1.โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

2.โรงเรียนบ้านครบุรี

3.โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

4.โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

5.โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา

6.โรงเรียนบ้านใหญ่

7.โรงเรียนอนุบาลครบุรี

8.โรงเรียนบ้านลำเพียก

9.โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว

10 บ้านหนองสนวน

11 บ้านสันติสุข

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้

ชื่อโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน1. ชื่อแหล่งเรียนรู้2.ประเภทของแหล่งเรียนรู้ ภาพแหล่งเรียนรู้ (แนบไฟล์ภาพ)
1โรงเรียนบ้านไผ่6 กลุ่มสำมูลบนนายเกรียงศักดิ์ แอมกระโทกวัดสว่างหนองแวง (บ้านไผ่)ประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=17HezBm-WeRH8ATcMz2JymMUu-TBZZVSu
2ชุมชนจระเข้หิน6 กลุ่มสำมูลบนนายราชันย์ นคราวนากุลวัดจระเข้หินประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1CwIpAHN3v01g4Kw9suCA8eg0tWYdbBhn
3บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนายชิตพร. คำวันเขาถ้ำวัวแดงประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1GrCBA8AgUWjCXyhxnalrq4t533ikxlbm
4โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนางอนุกูล มีธรรมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1FnNYCZdBlxZKS52UobMQQr16RB4JBZt
5วัดโคกสระน้อย12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนางสาวหทัยรัตน์ ทนันไธสงพระอุโบสถ วัดโคกศรีษะเกษประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=12ETPd37w_F6DhWz_3xWCnnVI7u9T0cwH
6วัดโพธิ์เมืองสามัคคี9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนางสาวกตัญญูตา มีเงินวัดโพธิ์เมืองสามัคคีประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1f5m52KMMgWdRcnQ8OaGHIpG05GVY_TXc
7อาจวิทยาคาร9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนายถิรายุ ปิดตาละเพวัดหน้าพระธาตุประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1epvRJ9623u0XQjGg9-exe6-IEoUMfYVS
8แหลมรวกบำรุง9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนายพลวัจน์ ภูสำเภาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1GQ0NzRgam47uWrBagjK8dOuv7YV3PIC3
9บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนางสาวสุภาพร บุพโตวัดแจ้งบ้านหันประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=19FRLWYqGHOR1zTgXhfxKxWMRzTI0-Qko
10จตุคามวิทยาคม8 กลุ่มเมืองปักไหมงามนางพยุงวงศ์ ไชยวรพรหมวัดตะกุด วัดจังหรีดประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1mugdYc145DHHCoSrxqmTRQAaYny5uryP
11บ้านพุปลาไหล9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนายช่วย รมยาคมพิพิธภัณฑ์วัดพรหมราชประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1gGFq_emsEbJ9pJHFH4JwYSquPji52IiZ
12บ้านหนองโดน9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนางสาวศศิพิมพ์ บัวผันวัด เขื่อนลำพระเพลิง ทุ่งบัวแดง อ่างเก็บน้ำลำสำลายประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=16m9T6VM6tt6Fq9cZ5BG3bycb1zPr0UnO
13วัดหลุมข้าว12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนางสาววรรณดี จันทร์สนิทศรีแหล่งเรียนรู้รอยพระพุทธบาท วัดหนองศาลา ประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1q6i-w0a_-LolAR6bsbJ1OIM895subt1d
14วัดมกุฎไทยาราม12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนางสาวจุรีพร สมพงษ์ (รก.)วัดตะกุดประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1rs1R5vzVoaOfC2Nh1UtnOgAlykbygKDa
15โรงเรียนวัดโพธินิมิตร12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนายสุชาย รักษ์คิดวัดโพธิ์นิมิตรประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1tfFEc0wVY0zYzK6h3_RYySKX4O8FA2Bh
16ม่วงแก้ววิทยาคาร12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนายธนกร ระวีเดชสกุลจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ณ วัดฉิมพลี(งิ้ว)ประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1nbxO9lMBzP4id2k10SSWb2LiOlF60YIU
17สะแกราชวิทยาคม12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนางอุทุมพร เครือบคนโทปรางค์กู่เกษม หรือ ปราสาทบึงคำประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1xVkz9mUpI833zFNlPzixkph9zeRAEPmh
18บ้านปลายดาบ9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนายคมสัณห์ คำพิทักษ์วัดคีรีสามัคคีประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1q1xALFcj5g690SoAsQnjksOq1NMEaz-H
19บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)8 กลุ่มเมืองปักไหมงามนายเดชดวง ลึกอะหร่ำวัดโคกเกษมประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1rrXVGnwHh8LrTPstgjr06NWAUKW1LT0o
20โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีรก. นางสาวจรรยาภรณ์ ทวนกิ่งวัดพระธรรมวรนายก (วัดโนนแต้ว)ประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1QP15iCeb-Zq5xRPKw8UkUfg3Rs16urIY
21บ้านหนองแฟบ (วุฒิรัฐประชาสรรค์)12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนายสมศักดิ์ เกษสุวรรณวัดบ้านหนองแฟบประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1U-Gl6a8Jhsa9EEuelsn-K4eXhMIVU7_i
22บ้านขี้เหล็ก12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนางสาวอมรรัฐ จันโสภาวัดบ้านขี้เหล็กประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1K_sMHsPQ5Llqh7pqBw46YA8JAa8-Vrj3
23บ้านเก่าปอแดง12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนายสุทธิชัย เครือบคนโทสำนักปฏิบัติธรรมป่าแดนสงบประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1XxntuZobLqV1kWo9uW_S3WRJ9ebo4bWf
24โรงเรียนบ้านบุไผ่11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนายจักรกฤษณ์ อินทสงค์1. วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) 2. ตลาดสดไทยสามัคคี 3. คำชะโนด 4. วังว่าน 5. ศูนย์การเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนสวนวิภา 6. ดิโอ๊ต ฟาร์มเมอร์ (ผักปลอดสาร) 7. รักจังฟาร์มประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1ouHto5UruZ8tBwycVLiQuWFwUGZ9UNAK
25โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้10 กลุ่มวังคีรีนายธวัชชัย พันทึก (ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย และอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=12tZv1IJRJS0_701Lhca4fHhgM0leh4Ck
26ท้าวสุรนารี(2521)2 กลุ่มเสิ่งสางนายเสงี่ยม พระไตรยะวัดหลวงปู่สอนประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1ledQgP1OJLNeCPIIykVlijHM1h97oahq
27สามัคคีประชาสรรค์1 กลุ่มชมตะวันนายไพฑูรย์ เทศนาหาดชมตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอเสิงสางประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1gz1KAxxj26x5pDl93D9wHoNIWTLoFuNM
28โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง2 กลุ่มเสิ่งสางนางสอาด บุญเอิบประวัติหลวงปู่สอนประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1zrKrH5LO0ZBV2iYZBrU7QFTELTFTQLsq
29โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนายนภัสดล ลิมปิเจริญอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม)ประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1MSAEkKqRhkzwuUhwnr6PE9jThVAzFGlb
30โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนายนภัสดล ลิมปิเจริญวัดหน้าพระธาตุประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=18fLk83npxuUNsymL0R_QiFzViBCWY5-g
31รร.บ้านไทยสามัคคี11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีน.ส.พรทิพย์ พุจารย์วัดไทยสามัคคีประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1xKvTpgcP-R1JzacYvDnXzYtnydytjq4D
32โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนางสาวพรทิพย์ พุจารย์พุทธยานอุทยานวังน้ำเขียวประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1OhblYkCxXyyd3P8MrBzmoSYxqL_lPJ98
33บ้านดอนแสนสุข5 กลุ่มนครธรรมนางนนทพรรณ เพ็ชร์กิ่งปรางค์ครบุรีประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1h182iih0oTlFa72QmBd_R04ypGRTU_0k
34บ้านหนองใหญ่พัฒนา1 กลุ่มชมตะวันนายจัตุพร หาญสุวรรณวัดห้วยเตย และวัดบ้านหนองใหญ่ประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1WwY0sWGmH8ur1dnNPlyzNR8kSimY5Z6
35ครบุรี​วิทยา4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนายนุศิษย์​ พรชีวโชติอนุสาวรีย์​ท้าวสุรนารี​ อำเภอครบุรีประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1jASWifixuKqlp9qm0JnwsB9QQs9I3wm0
36บ้านตะกุดโนนระเวียง4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนายศุภวุฒิ สุภาชาติพุทธวนาประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1Ef_mSzrZAa_VE1fFL2VPtuQFtRaB7lPe
37บ้านบุหว้าสามัคคี3 กลุ่มพระยาตะแบกนายภราดร ดำกฤษฎาวัดบ้านโนนหอมประวัติศาสตร์https://drive.google.com/open?id=1GIEDS5SY7-U__hyRX3I2fj8cA-XOjFda
38บ้านหนองไทร3 กลุ่มพระยาตะแบกนายธวัชชัย ไชยพุฒไม่มีทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1S2l853qR2F3IhzNE6YXOKd-bXWGirKQa
39หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนายองอาจ เลิศประไพสกุลสวนเศรษฐกิจพอพียงทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1BiVI82J9IQO0kQDfoQZpefGllhBfvFK8
40บ้านยางกระทุง7 กลุ่มสำพระเพลิงนางพิชญาภัค เวเชนเฟลเดอร์อ่างเก็บนำ้ลำสำลายทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1O5I5ebIt7eLvdUKIVwWDnPWAm2RJT_uR
41บ้านวังตะเคียน7 กลุ่มสำพระเพลิงนางนงค์เยา แทนสระน้อยเขื่อนลำพระเพลิงทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1MouRxcFzUEwwCqMJd1AntE8gGfewcxGJ
42ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนายเมธี ณนภัทรเมธีแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1I6CGEXhL1le8TjKEkQFLmor3-9QW9dne
43บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนายสมเกียรติ คงวัฒนะอ่างเก็บน้ำธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=17V6DIKoaFCn8TjbURadqUrXxVegtbnBe
44บ้านหลุมเงิน7 กลุ่มสำพระเพลิงนางสาวรศิตา รัตนโชติมาศศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กองบัญชาการกองทัพไทยทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1ZhOrgF0LASAY6b7f6Pt4HnHHPe0Vsu97
45โรงเรียนบ้านบะใหญ่11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนางสายฝน สุวรรณรินทร์สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1PFwGwEy13dQwyZHkZCvOWBv7MGTrwX9U
46โรงเรียนบ้านบะใหญ่11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนางสายฝน สุวรรณรินทร์สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1YJMRMacOUD3ip1gTeqJhwPv-VHpUEJsc
47บ้านโคกสันติสุข10 กลุ่มวังคีรีนางศิริเนตร สิงห์คำบริบูรณ์ฟาร์มทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1LXujsx5WuI6lRoA-pMHfJZLo8G2oVcjE
48บ้านบุเจ้าคุณ10 กลุ่มวังคีรีนายนิยม เรืองคงหน่วยพิทักษ์อุทยาน ขญ 4ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1UH7lYff03MzygqEgDPzTHCYrzwHPqXdM
49บ้านหนองแดง2 กลุ่มเสิ่งสางนางพรชนก รัตนโกศลบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮง อุตสาหกรรม จำกัดทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1d3mrr0ZW6Sg4TjUORUD2L1QBIgOx8vxA
50บ้านสระตะเคียน1 กลุ่มชมตะวันนายสมชาย เชิญกลางลำปลายมาศทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1FsV-wsKmtBfAdrTgM9umYYYcW5xOYRKb
51บ้านหนองโสน6 กลุ่มสำมูลบนนายชนะ เตยดอนสวนป่าโรงเรียนบ้านหนองโสนทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1Dlpcq6357wyN4V0csUFxb9NMpSOb2h1j
52บ้านโคกไม้งาม1 กลุ่มชมตะวัน-หาดชมตะวันทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1KJe2D9PX6L791rLFi6-jqmcLD_ODvdMb
53บ้านทุ่งแขวน4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนางโสภิต ขันติโชติการงานอาชีพ (การทำบายศรี)บุคคลhttps://drive.google.com/open?id=1uzZGQIMCCsN89if6UL0VNfmYN188hcij
54โรงเรียนบ้านไชยวาล5 กลุ่มนครธรรมนายกัณภพ สุทธิประภาแหล่งเรียนรู้อาชีพขนมท้องถิ่น หูช้างบุคคลhttps://drive.google.com/open?id=1JcCau6qyzJjUCCOGyDXrsi1rW6U0Q7_1
55บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนางอรพิมพ์ เนื่องชมภูปราชญ์ชาวบ้านบุคคลhttps://drive.google.com/open?id=1W15TV5ub6zJnCkxVDO3k0noSsSax_wAa
56บ้านหนองหินโคน3 กลุ่มพระยาตะแบกบ้านหนองหินโคนสวนทุเรียนบุคคลhttps://drive.google.com/open?id=1Jj4-RYzTSA7k0RYEO1RG2rTB-FPlHr26
57บ้านหนองหญ้าขาว9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนางรุ่งทิพย์ แอบฉิมพลีสวนผักป้าตูบุคคลhttps://drive.google.com/open?id=1fwgE_5HdYh8infYfY4n21tzyjfFXL98c
58โรงเรียนบ้านซับไทรทอง11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนายทวีศักดิ์ แก้วสมปองศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวบุคคลhttps://drive.google.com/open?id=10QHw_ykp73_4p6HPI9mut0lrBB2bFP2D
59บ้านหนองไม้สัก10 กลุ่มวังคีรีนายทศพร ศรีวิพัฒน์ไร่สวนผสมบุคคลhttps://drive.google.com/open?id=1IhfjWhi6x_QOMWa1i4HvcqJGxjGJaqTN, https://drive.google.com/open?id=1cxRO39UMMgL_UJ1bFxGnDsQGwYNFdXdK, https://drive.google.com/open?id=1UMrGcUjTAeXjd8MUnSqOaJ11oeycFEfA, https://drive.google.com/open?id=1PDvUtfoVj-ftM0UsWx1UOKREc7plRhqr, https://drive.google.com/open?id=1HgszrD1GtSnn2lKLTK6-9akSc9mz53RD, https://drive.google.com/open?id=1oEza-IxRDFqTWDCanav7Z9Cb7A6jatFN, https://drive.google.com/open?id=1oQQZGXjvNh74BbrYXZdx8ftzLwwD0dgY, https://drive.google.com/open?id=13mItNuj0-OlaxU4uqtxtN3lSkJr2bztS, https://drive.google.com/open?id=1rFmGxi2-F-Oah99TjzG67VXwZi9gapUd, https://drive.google.com/open?id=154i58_eEcwFQ0p38FvHUB3c-UL2TGO5Z
60โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนางพัชนี คำพิทักษ์สวนลุงโชคบุคคลhttps://drive.google.com/open?id=16YaBFUrGlO-dYeeTCAGOyHsfjhjdz8wB
61บ้านคลองกุ่ม10 กลุ่มวังคีรีนายญาณากร จำนิลการทำไร่ดอกดาวเรื่องบุคคลhttps://drive.google.com/open?id=18pZYzbPCuIr5nXqegxGrL7qGZYrHLuug
62บ้านบ่อลิงประชาสรรค์1 กลุ่มชมตะวันนายพิศิษฐ์ ยางกลาง1สวนเกษตรผสมผสาน 2.สวนทุเรียนแปลงใหญ่บุคคลhttps://drive.google.com/open?id=1_OokAIO2cWOBOVqqzUAYq2egY_XFrN1g
63บ้านท่าวังไทรสามัคคี10 กลุ่มวังคีรีนายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทกสวนลุงเนาบุคคล, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1htiTTAhG4IicEKRFqPbrdEE4Dx3wKrj8
64วังวารีวนราษฎร์วัฒนา9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนางสาวนภสร วงษ์ศิริสุพรชัย (รักษาการ)กลุ่มสตรีบ้านหนองจอกบุคคล, วัฒนธรรมประเพณีhttps://drive.google.com/open?id=12ujhYZg_FLHtaz00HljsH30NmyUrMAJX
65วัดโพนทราย12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนายชุมพล ชัยวงษ์ข้าวแตนน้ำแตงโม-นางเล็ดแม่ละเอียดบุคคล, วัฒนธรรมประเพณี, สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีhttps://drive.google.com/open?id=1nyDXHvvlc-Ap5VdrIeydhYwYbHPghx5s
66โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนายเชาวฤทธิ์ พรหมศรีสวัสดิ์Flora Park บุคคล, สถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=16iz5XGmgCwDXMgk4GIlDXeO5BF60dOOF
67บ้านทรัพย์เจริญ3 กลุ่มพระยาตะแบกนายพินิจ พินิจพงศ์แหล่งเรียนรู้งานเกษตรบุคคล, สถานที่, สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=163whCWVMVs4SA7lGNhwi3f1vLn79ZnmB
68บ้านหนองขนาก2 กลุ่มเสิ่งสางนายศักดิ์ชัย คำยืนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในกล่องโฟมบุคคล, สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีhttps://drive.google.com/open?id=1HofWxvPYmP7Az3aZm4UTKhMzB2fDqbwW
69บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี)3 กลุ่มพระยาตะแบกนายธนพล นวลมะณีย์ศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีhttps://drive.google.com/open?id=1oOT9i1UYbv_IegmVd_9XDf4yVSSfOCNf
70บ้านหนองโบสถ์4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนางสาวธนพร ปักษาเขื่อนลำแชะ อ่างเก็บน้ำเขื่อนทับครัว วัดหนองโบสถ์วัฒนธรรมประเพณี, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=18BDEgSvln_iwix4TGyXUKzlgw1tjWYpN
71บ้านหนองนมนาง9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีดร.อิสรีย์ แก้ววิเศษแปลงเกษตรชุมชน / วัดหน้าพระธาตุวัฒนธรรมประเพณี, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1siCkGT3unwgfcHb-XKG_YVujn71eZdHU
72โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว7 กลุ่มสำพระเพลิงดร.ธรชญา ไพพาจิมทอมสันพาร์มวัฒนธรรมประเพณี, สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีhttps://drive.google.com/open?id=1PlpQ4hgD6otf0IdXYsA96PVXvcXon459
73บ้านดอนกรูด5 กลุ่มนครธรรมนายธเนศ สถิรวิวัฒน์ลานธรรมสถานที่https://drive.google.com/open?id=1JMQCESF3GUUq4wr34D1YVCg4QAy4HqY9
74บ้านมาบตะโกเอน3 กลุ่มพระยาตะแบกนายเอกอรรถ ถูกหมายสวนผักปลอดสารพิษสถานที่https://drive.google.com/open?id=1OOdz1b0En8rq5hu-UIYqjehVBWtj5N9Yhttps://drive.google.com/open?id=1RcgcNSFaupqtz5kRDKnlY_YP7WUOUfRh
75บ้านใหญ่5 กลุ่มนครธรรมนายมนตรี แจ้งคำพี้โรงงานญาณิศารีไซเคลสถานที่https://drive.google.com/open?id=1AwIzjfw08ai6QXSq430Ym3-I5CG2put_
76บ้านอังโกน-ห้วยทราย4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนายศักดิ์ แววจะบกวัดป่าภูห้วยทรายสถานที่https://drive.google.com/open?id=1U-HrT-MfFQWCWI4LCSe8mTjJE54647bd
77โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)6 กลุ่มสำมูลบนนายถนัด บรรลือสวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสถานที่https://drive.google.com/open?id=1BPsrO-h_AE-FKsHuArfaP7Qep3UCp-gJ
78บ้านหนองเสือบอง5 กลุ่มนครธรรมนายธีรภัทรวัฒน์ กล้าแข็งแหล่งเรียนรู้ชุมชนหนองเสือบองสู่สถานศึกษาสถานที่https://drive.google.com/open?id=1O8ilVfEKJECmgqKS80uPTJaWaTpL9TUS
79บ้านลำเพียก3 กลุ่มพระยาตะแบกนายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์สวนเศรษฐกิจพอเพียงสถานที่https://drive.google.com/open?id=1q4WILl9tjyKBx6tkJam3eqZ4cE_B06qZ
80ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์5 กลุ่มนครธรรมนายปองพล จิตรเขตค่ายลูกเสือพรานที่ 26 ปักธงชัยสถานที่https://drive.google.com/open?id=1SjxdfxiL2cXNMDT9O27GWBDO1CLOCxBB
81บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนายวิเชียร หน่างเกษมตลาดนัดวันจันทร์ ต.โคกกระชายสถานที่https://drive.google.com/open?id=1bIB6nNlYH4hqjvn5xeZqOUjMiWmi1bPx
82บ้านลำเพียก3 กลุ่มพระยาตะแบกนายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์สวนเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านลำเพียก และศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน อบต.ลำเพียกสถานที่https://drive.google.com/open?id=1e9V0gown_CjQGKjC6L5S6yMD9dP4Zo5U
83บ้านหนองใหญ่5 กลุ่มนครธรรมนายเบ็ญจพล แสงภาราแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่สถานที่https://drive.google.com/open?id=1M29eCY456glR7iWWBuYGHHEnaq8rexa1
84บ้านหนองรัง5 กลุ่มนครธรรมนายธวัชชัย วุฒิศักดิ์ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสถานที่https://drive.google.com/open?id=1YlHr6QNOD5JQW4NBK-FhkvfK6I6pp8-r
85บ้านหนองแคทราย3 กลุ่มพระยาตะแบกนายขวัญชัย เรืองกระโทกผลไม้ท้องถิ่นสถานที่https://drive.google.com/open?id=1SEiddyDZ8fiL1OxBso1HHXhJf2GIa14S
86บ้านหนองตะแบก3 กลุ่มพระยาตะแบกนายแสวง ประจิตร์สวนสัตว์นครราชสีมาสถานที่https://drive.google.com/open?id=1jrhJQ5df8UT6x7QN1DSHfInuilu1pV5X
87บ้านเขาพญาปราบ7 กลุ่มสำพระเพลิงนายสมพร ญาติดอนจิมทอมป์สัน ฟาร์มสถานที่https://drive.google.com/open?id=1eQ2UuAoR_Wz9-iRw2deSON9eHlBRz4g1
88โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง7 กลุ่มสำพระเพลิงนางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือลำพระเพลิงน้ำใสสถานที่https://drive.google.com/open?id=1zNzMg-bJslnCrc6BI8822vdz4kZfs9MN
89บ้านหนองตาด9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนางจันทรัสม์ ธนปรัชญ์ธำรงโรงงานทำหมี่ และหมี่ปรุงสำเร็จรูปสถานที่https://drive.google.com/open?id=17drDu1B8orEqTkjZrTJCRdM5OjFck2NB
90บ้านวังหิน9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนางศศิประภา พิมพ์ทองครบุรีจิมทอมสันฟาร์มสถานที่https://drive.google.com/open?id=16usFtGPZCaHl-xR3atH4jWXH_3B5ZjtO
91โรงเรียนบ้านหนองกก7 กลุ่มสำพระเพลิงนางจุไรรัตน์ วอนพรหมราช ห้องเรียนธรรมชาติสถานที่https://drive.google.com/open?id=16uokI2sjM0az_q3ERPb8Zad1YT_1R3v7
92โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๒ 7 กลุ่มสำพระเพลิงนายรัฐภูมิ คะเลรัมย์จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สถานที่https://drive.google.com/open?id=1teF3mcYtihybThOd2t8D4XF30jSZtWgO, https://drive.google.com/open?id=1WYX6s0w76Hc_el9A39npSpTUQCP1GzJu
93วัดพรหมราช9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนายประทีป ลักษณะพรมราชพิพิธภัณฑ์วัดพรหมราชสถานที่https://drive.google.com/open?id=1od62iDYy8itaM7euu7RyqHrKOamNcwk8, https://drive.google.com/open?id=1bGTeq80ITRPJy-a6BfcmJYlxEUn98ZFj, https://drive.google.com/open?id=1EmdUkDk6TxW1nD05GGyZ5vtWEYdm6pXF, https://drive.google.com/open?id=16_m0bcdgvqiPeFH3sKyam2fW8Mt_L2O_, https://drive.google.com/open?id=14CdWeWTa21OBeAkvMXVs-ucgUrjp_lpY, https://drive.google.com/open?id=14ELe7z0faveWUil_OyTeclXpDBwnEunz
94บ้านโกรกหว้า8 กลุ่มเมืองปักไหมงามนายเทอดฤทธิ์ อาสาคติลานธรรมสถานที่https://drive.google.com/open?id=1p5vhPczNN0hvU_M2JzTnoT5iyYKJTC94
95บ้านคลองเตย12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนางขวัญเรือน ผลดีเศรษฐกิจพอเพียงสถานที่https://drive.google.com/open?id=1-ZjxWp28wX8hguri6SSmHUcdeJ7SqHrj
96บ้านหนองโสมง11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนายชวภณ พานเมืองสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชสถานที่https://drive.google.com/open?id=1ge3z_Sd3WNOnKoDnvQvb3J8o7RlEZfsK
97บ้านหนองหิน1 กลุ่มชมตะวันนายมงคล สายยศท้องฟ้าจำลอง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมาสถานที่https://drive.google.com/open?id=1LlUJZbiqN2X73yYebSsIEyVZu576HOdS
98โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม2 กลุ่มเสิ่งสางนายอุทัย เที่ยงดีสวนเกษตรสถานที่https://drive.google.com/open?id=1z9vxtBV7IM2SysgMSEnQYonKrkTyVxTF
99สกัดนาควิทยา2 กลุ่มเสิ่งสางนายธีรเจต เพ็ญเดิมพันธ์ไร่มันสำปะหลังสถานที่https://drive.google.com/open?id=1BcON13td0R5yc_UK78Iy_x_8UWEIaUVw
100ตะแบกวิทยา1 กลุ่มชมตะวันนายบัญชา ชินศรีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่สถานที่https://drive.google.com/open?id=12VmGa_L85tG--3UZKxl6lVba-qhqZBAy
101โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา2 กลุ่มเสิ่งสางนางสาวแพรวพรรณ สันติชัยรัตน์(รักษาการ)น้ำดื่มบรรจุขวด สะอาดปลอดภัยสถานที่https://drive.google.com/open?id=1vK6WO94MPf_UFu4U4kWWpQSD4g0UuKFp, https://drive.google.com/open?id=14UtvyyZqC5UsAsADzY3GdEEC3bnPiESs, https://drive.google.com/open?id=1gNaRyKAJ7JL0GUi1m-LTi7bm7cxuubHL, https://drive.google.com/open?id=1cYmiSo--GM4XBVwZLSeeDUfoXxhwj9Jl, https://drive.google.com/open?id=1D3CBe-6viOZWHYUdSQggLhiK8SEBUSRA
102บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก1 กลุ่มชมตะวันนางสุภสร ปักการะโถแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสถานที่https://drive.google.com/open?id=1hocpIBoaGs_xzQtWgbJIiQ6pfTpkybka
103บ้านหนองหลักศิลา2 กลุ่มเสิ่งสางนายธีระวัฒน์ พิมพ์ทอง สวนไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนสถานที่https://drive.google.com/open?id=1vGm0zSFLQwEzDUc0E4FTEofF8VqzstzV, https://drive.google.com/open?id=1fLPFrgrs97V2axNVrGQAcu86AnrpNjUo, https://drive.google.com/open?id=1DB81bEYZA0CN5us21AAZE0m7IQq4MOQT
104บ้านหนองสนวน2 กลุ่มเสิ่งสางนางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อยศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลสถานที่https://drive.google.com/open?id=1ok3u-6zP4jpN9oaZ71IaMJ3EO74O_hq3, https://drive.google.com/open?id=1wznrpTQFKmxmPUE51E-vGZ6faQci5kWz, https://drive.google.com/open?id=1QjinSle-kcmS5zrHLLDTAky_GZ6kypLc, https://drive.google.com/open?id=1bwbcC5iu5Om1krv1DS1k_t2u0Qt6alEK, https://drive.google.com/open?id=1iPxGzG3fbQX0H4SdAufLO7CJ6PaGkj78, https://drive.google.com/open?id=1sMCKodV8JupWomHS3LUxaHYBNvFoETp4, https://drive.google.com/open?id=1hPj-VdloLhxB5ZwXzg1yMQ-4rbBgUIKU
105บ้านหนองหลักศิลา2 กลุ่มเสิ่งสางนายธีระวัฒน์ พิมพ์ทองโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับบ.คาร์กิลสถานที่https://drive.google.com/open?id=1jVkXytdRnFEsaUdOeEDlVGVaQE6DiYBK, https://drive.google.com/open?id=1Pjls38yo_7IONbIAfcBPP8fGMG32Zk3J, https://drive.google.com/open?id=1YoVuOrAMHAXQH4VI-DoBWOMDZpjbGw9d, https://drive.google.com/open?id=1JS-Sbkw7VlTVFkJMy1hpGzdfFwDKrlCk, https://drive.google.com/open?id=1nTQoAXtK-0h2XxIcKybftYqsC60xg9J9
106บ้านประชาสันต์2 กลุ่มเสิ่งสางนางสาวชุตินันท์ เลไธสงผ้าป่าขยะสถานที่https://drive.google.com/open?id=15zXdRB5j_rvP6Egk7cpjujZ3ygg-2vS3, https://drive.google.com/open?id=1-9DESgg1EDy3spYDCFVcsKnnmv0kq6If
107บ้านสมบัติเจริญ2 กลุ่มเสิ่งสางนายธวัชชัย สายทองทิพย์ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดลสถานที่https://drive.google.com/open?id=1EDLKcmNzibB9gUnXuQDuKIqFg_6PqqWL
108บ้านดอนแขวนประชานุกูล2 กลุ่มเสิ่งสางนายสุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนาตลาดผักดอนแขวนสถานที่https://drive.google.com/open?id=16oM2tUP_nr_7UqYIsd-LEgrTz_OTzHwE
109โรงเรียนบ้านคลองบง11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนายพงษ์ศักดิ์ อันพิมพ์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง วังน้ำเขียวสถานที่https://drive.google.com/open?id=19kiQ6XT1yAx9859TDPxqhpPklvuLnLjQ
110บ้านบุยายแลบ3 กลุ่มพระยาตะแบกนายณัฐพล ศรีสาอ่างเก็บน้ำบุมะค่าสถานที่https://drive.google.com/open?id=147Z9F7bKt_Vz_jw8YFJwIDWB-neFkSd
111โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี8 กลุ่มเมืองปักไหมงามจ่าสิบเอก ณรงค์ รัตนกุลสหกรณ์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีสถานที่https://drive.google.com/open?id=1q_IIbmEcl2CrIR31_mV_DiocSNdrMmIX
112บ้านสระผักโพด6 กลุ่มสำมูลบนนางอนงค์ รวมครบุรี(รักษาการ)แปลงเกษตรสถานที่https://drive.google.com/open?id=15I-isl4ARDxXFHIMAAygA1B3sSPpNCDi
113บ้านท่าเยี่ยม1 กลุ่มชมตะวันนางสาวจันสุดา ประทุมโม (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม)ศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรพืชหมุนเวียนวิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรสถานที่https://drive.google.com/open?id=15Zcj7lMlZhWYu2U-Nnod5oh8bZ_LSPDs
114บ้านคลองสะท้อน10 กลุ่มวังคีรีนายมณเฑียร สารจันทร์สวนแม่หม่อนสถานที่https://drive.google.com/open?id=1M9VWd5ty6N14Jwysu7J67vdgNa7KxGQo, https://drive.google.com/open?id=1q1gbIjLi_bfPP9uVH8l6zqSQE2GSr9p1
115โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนางสาวพรทิพย์ พุจารย์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงอินทร์สถานที่https://drive.google.com/open?id=1-Ng65CC4wCS-UsbSZY3PXmkIFbG6NFJ3
116บ้านโคกใบบัว4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนายมงคลกรณ์ ธนาธิปัตย์สกุลสะพานไม้ร้อยปี,เขื่อนลำแชะสถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1k2zohLv3z0aETu9CCK1wey4RMrskk7Da
117บ้านโกรกสำโรง5 กลุ่มนครธรรมนางสุภาภรณ์ เนตรากูลสวนเศรษฐกิจพอเพียงสถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1c4EhdLonbvGj1z5Pi-fWbq_oof2i9oY
118บ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)8 กลุ่มเมืองปักไหมงามนายนิรุทธ์ เฟ้นดี้เขื่อนลำพระเพลิงสถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1NRV7fThnoI2W8BNa4LbmCRKxwIEE3Dqw
119วัดบ้านพร้าว8 กลุ่มเมืองปักไหมงามนางสาวปริยากร ศิลาโชติศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1PGq2YmzP8-3PS-OdPiJP8h5MAWOR7npt
120บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนายจำลอง เสาทองกลมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชสถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1fp9NAHnxfvO7saCJ3QpPiMGbIazwiFS-
121บ้านหนองแวง11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนายโชคชัย สินใหม่น้ำตกธารท่าลี่สถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1hxpSf70KhBDoXD3EB5tJ4CTlOXh18RFC
122เจียรวนนท์อุทิศ 210 กลุ่มวังคีรีนายสุรชัย แพงเพ็งน้ำตกผาเก้าสถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1zYYM8Tafn3tTAwdd4-QCR9TbsAXmzKMw
123บ้านสุขไพบูลย์2 กลุ่มเสิ่งสางนายสันติภูภิภัคโสภักดีโคก หนอง นา โมเดล ห้องสมุด สวนเศรษฐกิจพอเพียงสถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1seyV4AXmCTx9Vqot1PwhUKl4GC4liUKG
124บ้านน้ำซับ11 กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคีนางสาวยมาภัย พรมพันห่าว (รก)ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียวสถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1L0g3W-8SyVgtfsXCWLGdWrvgiGeKBH8H
125โรงเรียนบ้านมาบกราด4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนางประทานพร มูลศรีน้ำตกวังเต่าสถานที่, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1TDqzocFFk6DegTRIGuv62hg7ejqpPNBN
126บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร6 กลุ่มสำมูลบนนายธนัชชัย เสยกระโทกปรางค์ครบุรีสถานที่, วัฒนธรรมประเพณีhttps://drive.google.com/open?id=1hMjuRpFeiyhqPy3d5Teb0tukOT9zRo5p
127บ้านพนาหนองหิน5 กลุ่มนครธรรมนายสมัคร​ ฉัตรรัตนวารีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสถานที่, วัฒนธรรมประเพณีhttps://drive.google.com/open?id=1LSetxRvDOk7JXUr-fbydS75vw97wfljg
128หนองชุมแสงศรัทธาคาร9 กลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุณีนางอัจฉรา อินทรารักษ์วัดหนองชุมแสงศรัทธาคารสถานที่, วัฒนธรรมประเพณีhttps://drive.google.com/open?id=1zBETmXkNXwXAw3XvTiwGJ-RvN-09seuh
129หนองนกเขียนสามัคคี7 กลุ่มสำพระเพลิงนางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่งวัดป่าปอแดงสถานที่, วัฒนธรรมประเพณี, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1E08YOCoDBgK0-khsktfWFrMxyLsMzZ15
130บ้านกลาง7 กลุ่มสำพระเพลิงนางสุรินดา พลสว่างจิม ทอมป์สัน ฟาร์มสถานที่, วัฒนธรรมประเพณี, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=1uCWcCCheI248kD0rJ2XvzSXlFKxQwuJy, https://drive.google.com/open?id=1RqpcOTxdl4nC_y_tSsEjOK3TNBWkdcsa, https://drive.google.com/open?id=1rbgEUWew_o3dd1U315P-gRzXavBI2XFd, https://drive.google.com/open?id=1uKXTbqM04bfY_9BrPen13GlktaJ8IkA1, https://drive.google.com/open?id=1yJdtUR4dCKDwnPtmflsYJLIoYKMEzxtP, https://drive.google.com/open?id=1N3LIJkAZuR-8VnkILIaSUI2Rwb6fQHkn
131บ้านปางไม้1 กลุ่มชมตะวันจ.ส.ต.บุญมี รัตนโกศลหาดชมตะวัน สถานที่, วัฒนธรรมประเพณี, ทรัพยากรธรรมชาติhttps://drive.google.com/open?id=19YcJgCUsZozYqRIffMmiAA5ROzho0yKU
132บ้านนางเหริญ12 กลุ่มเบญจมิตรธงชัยนายบรรทม พิมพ์ทองครบุรีแหล่งเรียนรู้ภายใน 1.สวนสมุนไพร 2.สวนป่า 3.ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ภายนอก 1.วัดมนต์มาวาส 2.วัดนาวเหริญสถานที่, วัฒนธรรมประเพณี, สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีhttps://drive.google.com/open?id=1WCjI-yoZKPZIDafVqD5CwX7DZ9N5ubRQ
133โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา3 กลุ่มพระยาตะแบกนางศรีผกา ศรีกงพานห้องคอมพิวเตอร์สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีhttps://drive.google.com/open?id=1RqpJl00Q1hlWhdUgDzQ6iVq5x_9ZMDhh
134บ้านไทรงาม10 กลุ่มวังคีรีผอ.อรรธชีว ศรีโฉมงามห้องคอมพิวเตอร์สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีhttps://drive.google.com/open?id=1F839sBVc-o_ZXtMC07KMt1FkvOAhB1uv, https://drive.google.com/open?id=1xGsaEWC1eAZM0pdype51IGCV16th-kbU, https://drive.google.com/open?id=1VUSr3F5yToy2NTjoxtIHH7qEmqp1SoiH, https://drive.google.com/open?id=1yTvL50C4IRWuOHNSjM5eOIPFspZ-PKXe, https://drive.google.com/open?id=1dDJXFHjFQKonfrlV97RqDG0BYuyothKu
135โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง10 กลุ่มวังคีรีนางมาลีรัตน์ ทองงามห้องคอมพิวเตอร์สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีhttps://drive.google.com/open?id=16ND6U-dv1E29p3ls0tihGRaCQ1W3UFdU
136บ้านซับสะเดา4 กลุ่มถ้ำวัวแดงนายแสงเพ็ช ทองไชยผักสลัดปลอดสารพิษสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีhttps://drive.google.com/open?id=19Dj6A5SNTqGl_HoRyLlwrgiKb7XlHJQ_