134   0 ทะเบียนเป็นเด็กหญิง

ทะเบียนบ้านคำนำหน้าเป็น ด.ญ.
**แต่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเป็น น.ส. โดยใช้ปากกาเขียนพร้อมลงลายเซ็น**
สามารถใช้สมัครสอบได้ไหมคะ

แสดงความเห็น


Time: 0.0770s