80   1 ชื่อเอกไม่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย2566

ขออนุญาตสอบถามค่ะ

หากชื่อเอกในประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย คือ
คณิตศาสตร์ศึกษา แต่เอกที่จบมาคือ
คณิตศาสตรศึกษา

อยากทราบว่าทางเขตจะรับสมัครสอบหรือไม่ อย่างไรคะ
1
รับค่ะ

แสดงความเห็น


Time: 0.0882s