249   1 การใช้ใบรับรองการศึกษาชั่วคราว สมัครสอบครูผู้ช่วย

ขออนุญาตสอบถามค่ะ ในเรื่องของวุฒิวิชาเอกที่จะใช้สมัครสอบ เนื่องจากศึกษาวิชาเอกเพิ่ม แล้วพึ่งศึกษาจบ ตอนนี้อยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ แต่มหาวิทยาลัยออก 1.ใบรับรองการศึกษาฉบับชั่วคราวมาให้ พร้อมทั้ง2.ใบรับรองหน่วยกิต อยากทราบว่าจะสามารถนำเอกสารดังกล่าวสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ 66 ในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ไหมคะ
1
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครต้องได้รับอนุมัติไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย ค่ะ

แสดงความเห็น


Time: 0.1460s