253   1 การเปิดสอบรอบครูผู้ช่วยปี 2566

เห็นข่าวจากเพจออกมาว่า เขต3 นครราชสีมาเปิดสอบเอกวิทยาศาสตร์จำนวน8อัตรา เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3อัตรา ในกรณีที่ยังคงค้างบัญชีถึง2บัญชี จึงอยากเรียนถามท่าน ผอ . เขต ว่า ท่านเปิดสอบด้วยเหตุผลใด


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอบคำถาม
1
สพป.นครราชสีมา เขต 3 เปิดสอบ 5 วิชาเอก คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย ประถมศึกษา

แสดงความเห็น


Time: 0.0761s