ข้อมูล 10 พ.ย.62

อยากทราบปฏิทินในการกรอกข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.62 ระบบจะเปิดเมื่อไรคะ

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)
ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 ครับ ให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลไว้ได้เลย

 

สร้างเมื่อ 2019-07-10 14:38:46
แสดงความคิดเห็น