ขอบคุณ

ขอบคุณวิทยากรที่หาโปรแกรมพีเอสมาให้ใช้งานค่ะ

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ พี่โต้ย อรวรรณ วิริยะจารุ)
ขออนุญาตตอบแทนวิทยากรนะคะ ด้วยความยินดีคะ มีข้อเสนอแนะอื่นก็แจ้งมาได้นะคะ

 

สร้างเมื่อ 2019-07-12 15:24:36
แสดงความคิดเห็น