อบรมพัฒนาเว็บไซต์

ต้องการเพิ่ม user account ในระบบเว็บไซต์โรงเรียน เป็น user คนที่ 2 มีขั้นตอนการเพิ่มอย่างไรบ้าง

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ พี่โต้ย อรวรรณ วิริยะจารุ)
ต้องสมัครในระบบ EMIS นะคะ ขอจำกัดจำนวนสมาชิกแต่ละโรงเรียนได้ 2 คนคะ http://data.bopp-obec.info/emis/

 

สร้างเมื่อ 2019-07-12 15:29:40
แสดงความคิดเห็น