มีปัญหาแบนเนอร์

ใส่ภาพแบบเนอร์แล้วมีข้อความของโรงเรียนแทรกอยู่ อยากลบออกต้องทำอย่างไรครับ

แสดงความคิดเห็น