เรื่องทำบัตรข้าราชการครู

สอบถามขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการครู ฝากบุคคลอื่นไปทำได้มั้ยคะ

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ กลุ่มอำนวยการ)
ได้ค่ะ โดยมีคำขอมีบัตร พร้อมแนบรูปถ่าย 2 ใบ และคืนบัตรเดิมที่หมดอายุด้วยค่ะ กรณีบัตรเก่าหายให้แจ้งความและแนบใบแจ้งความมาด้วยนะคะ หากเป็นย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งก็แนบคำสั่งมาด้วยค่ะ

 

สร้างเมื่อ 2019-07-10 14:37:14
แสดงความคิดเห็น