รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
            ประกาศ

   เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
          เอกสาร 1
          เอกสาร 2

   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่สอบและห้องสอบ
          1. วิชาเอกปฐมวัย
          2. วิชาเอกสังคมศึกษา
          3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          4. วิชาเอกพลศึกษา
          5. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
          6. วิชาเอกดนตรีศึกษา
          7. วิชาเอกวิทยาศาสตร์
          8. วิชาเอกนาฏศิลป์
          9. วิชาเอกศิลปศึกษา
          10. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
          11. วิชาเอกภาษาไทย

   รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
          รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

            เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

   สถานที่สอบ คลิกเพื่อดูสถานที่ผ่านระบบ Google Map
          1. โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
          2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
          3. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
          4. โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

    ที่พักแนะนำใกล้สนามสอบ