ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ร.ร. ขนาดเล็ก

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุริยนต์ กัลยาณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนตามมาตรฐานการบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านแผนและงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านวิชาการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสพปนครราชสีมาเขต 3 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.นครราชสีมา เขต3 โรงเรียนละ 1 คนและผู้เกี่ยวข้องรวม 95 คน ดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *