ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2563 ถึง 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11:00 น. ดร.กิตติพงษ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2563 ถึง พ.ศ.2565 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2563 ถึง พ.ศ.2565 โดยการนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปี พ.ศ.2559 ถึงปี พ.ศ. 2562 มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสนองนโยบายของรัฐบาลที่่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 และโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดยนายอธิต ทิวะศะศิธร์และคณะ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 คนประกอบด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 12 กลุ่ม ตัวแทนจากคณะกรรมการ กต.ปน. ต้วแทนจากผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรการศึกษา ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *