ร.ร.บ้านศาลเจ้าพ่อ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ก่อนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ระดับจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการประเมินทั้งหมด ๕ ท่าน ประกอบด้วย นายเผด็จศึก โชติกลาง นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ นางกานต์ปวรีย์ ศรีศักดิ์ นายวสันต์ กันยุบล และนางอนงค์ พิชญ์ศิริ ขอขอบพระคุณท่าน ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นม.๓ พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และบุคลากรทางการศึกษาของเขตทุกท่าน รวมทั้งนายอำนาจ โพธิ์คำ นายกเทศมนตรีศาลเจ้าพ่อ และนายยุทธนา เปาอินทร์ รองนายเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อและประธานกรรมการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเขียวทุกท่าน นำโดยท่านผอ.อารีย์ จันทรชัย นายกสมาคมฯ และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านกรรมการ สิ่งที่สำคัญคือขอบคุณเด็กนักเรียนทุกคนทั้งโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัยที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการของท่านกรรมการทั้ง ๕ ท่าน เข้ารับการประเมินในวันนี้ ขอบคุณภาพจากครูสุปราณีและครูฉวีวรรณค่ะ

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *