เดือน: มิถุนายน 2020

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมติดตามการขับคลื่อนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่

0 Comment
Posted in Uncategorized

ทดสอบ

0 Comment
Posted in แผนปฏิบัติการโครงการ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครราชสีมา เขต 3

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

บริจาคสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากร “ตู้ปันสุข”

0 Comment
Posted in Covid-19

แผนการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19

0 Comment
Posted in Covid-19

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ดร.เทอดชาติ

0 Comment
Posted in Covid-19

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ดร.กวินทร์เกียรติ

0 Comment
Posted in Covid-19

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศและจัดทำประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย