เดือน: ธันวาคม 2019

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

MOU เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับ ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ สพฐ.

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

แข่งขันกีฬา กรีฑา ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้ำวัวแดง

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 5 ส

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2563 ถึง 2565

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

ร.ร.บ้านศาลเจ้าพ่อ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ4)

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

ร.ร.บ้านศาลเจ้าพ่อ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลุมเงิน