เดือน: พฤศจิกายน 2019

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัปดาห์ “วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมค่ายบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย”เพราะทุกสิ่งหยุดนิ่งไม่ได้”

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

วันสมเด็จพระธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเขาหัวแหวน ครั้งที่ 4/2562

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7 / 2562