วัน: ตุลาคม 8, 2019

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2562

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

มุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปี 2562

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในประจําปี 2562

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสำรวจวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมการยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษา

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

สพฐ.ติดตามนโยบายรอบที่ 2