วัน: กันยายน 26, 2019

0 Comment
Posted in เสิงสาง

อบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้ นร.พิเศษ

0 Comment
Posted in ปักธงชัย

อบรมผลิตสื่อปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561

0 Comment
Posted in ปักธงชัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรผู้บริหาร

0 Comment
Posted in เสิงสาง

อ.เสิงสางจัดโครงการค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

0 Comment
Posted in เสิงสาง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่จัดกิจกรรมวันแม่

0 Comment
Posted in เสิงสาง

โรงเรียนในพื้นที่ อบต.เสิงสาง แข่งขันกีฬานักเรียน

0 Comment
Posted in ข่าวจากสพป.

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 12

0 Comment
Posted in ข่าวจากสพป.

โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36