หมวดหมู่: ข่าวโรงเรียน

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ”ขยะความดี สร้างวิถีชุมชน ปีที่2″ อำเภอครบุรี

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

แข่งขันกีฬา กรีฑา ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้ำวัวแดง

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

ร.ร.บ้านศาลเจ้าพ่อ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ4)

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

ร.ร.บ้านศาลเจ้าพ่อ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลุมเงิน

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานการปฎิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

อบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้ นร.พิเศษ

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

อบรมผลิตสื่อปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561

0 Comment
Posted in ข่าวโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรผู้บริหาร