หมวดหมู่: ประมวลภาพกิจกรรม

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดงานวันครูและพิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ อำเภอครบุรี 2563

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดงานวันครูและพิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ อำเภอเสิงสาง 2563

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

MOU เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับ ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ สพฐ.

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 5 ส

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2563 ถึง 2565

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสัปดาห์ “วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมค่ายบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย”เพราะทุกสิ่งหยุดนิ่งไม่ได้”