หมวดหมู่: ประมวลภาพกิจกรรม

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมโครงการกิจกรรมพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 2563

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.เขตฯ

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต เขตพื้นที่

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดโครงการ Science day Play & Learn เรียนรู้ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ร.ร. ขนาดเล็ก

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูสู่ครูมืออาชีพ 2563

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมและให้แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน ภายใต้จุดเน้น

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บนพื้นที่เขาหัวแหวน