หมวดหมู่: ประมวลภาพกิจกรรม

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมรักสถาบัน ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญญาเขตสุจริต

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติให้กับครูผู้ช่วยใหม่ รอบที่ 10

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมติดตามการขับคลื่อนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

บริจาคสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากร “ตู้ปันสุข”

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศและจัดทำประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

คณกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา