หมวดหมู่: ประมวลภาพกิจกรรม

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

รับการสนับสนุนแอลกอฮอร์ 75% จากบริษัทอัพเวนเจอร์ จำกัด

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุม Conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วน สพฐ.

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติราชการในรอบ 1 ปี ผอ.สถานศึกษาที่บรรจุใหม่

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 2563

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ประจำปี 2563

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบําบัดทุกข์บํารุงสุขสร้างรอยยิ้ม

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ออกเยี่ยม รร.บ้านบุยายแลบ และ รร.บ้านดอนแขวนประชานุกูล

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเปิดมหกรรมสร้างสุขภาพอำเภอครบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

0 Comment
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ